Gabri

VV:
V: VASQUEZ V. STAL BRAMMELO
VM:

MV:
M: XANDRA V. STAL WILCO
MM:

Geboren: 01.05.2013